translation service

enter your language below for a translation of this site:

Jan van Well - aquarellen

Informatie over de kunstenaar

 
Jan van Well
Aquarellen
Kustweg 290, 9933BN Delfzijl
Tel: 0614418134

email: janvanwell@hetnet.nl 
Expositie tijdens TKR:
Restaurant de Piekenier,  
Voorstraat 21, 9696 XG Oudeschans,
0597 655 370

 
Jan van Well (1937) werd opgeleid aan de academie voor beeldende kunsten, Rotterdam. Indrukwekkende wolkenluchten boven het wad en de waddeneilanden zijn prominent aanwezig op de op fors formaat uitgevoerde aquarellen van Jan van Well .
In zijn aquarellen spelen vaak paarden een belangrijke rol in het landschap. Zoals bijv. de konikpaarden, die door hun aanwezigheid in het Lauwersmeergebied, de ruigheid van het landschap nog eens extra benadrukken.
De poëziekaarten, waarop een aquarel wordt gecombineerd met een gedicht, vormen ook een aantrekkelijk onderdeel van zijn werk.

werk van de kunstenaar