translation service

enter your language below for a translation of this site:

thema: "(Kunst) in Beweging"

2012: Derde lustrum voor de TKR!


"(Kunst) in Beweging": een gemeenschappelijk thema


Jeanne Duijs
In 2011, toen we het derde TKR Lustrum aan zagen komen, leek het interessant om (in elk geval in de overzichtsexpositie) uit te gaan van een gemeenschappelijk thema. Gekozen werd voor "(Kunst) in Beweging" waarmee we twee dingen aan wilden geven: aan de ene kant de ontwikkeling in het werk van de individuele deelnemers (wier kunst gedurig “in beweging”/ontwikkeling is). En aan de andere kant wilden we diegenen onder ons die erdoor geïnspireerd werden een handvat bieden om beweging als onderwerp te nemen van nieuw te maken werk.

Licita Langendijk
Veertien kunstenaars, vele verschillende media  en uiteenlopende visies. De één is doorgegaan op zijn eigen weg en toont daarin de beweging, de ander maakte beweging tot onderwerp van nieuw werk. En het moet gezegd: het ene medium (fotografie) leent zich daar gemakkelijker toe dan het andere. Maar bij iedereen werd een snaar geraakt. 

Bart van Oijen
Neem Jeanne die maanden zwoegde aan een beeld dat de beweging uitdrukt van een in de tuin werkende man of Licita in wier werk zo vaak de groei, bloei en afsterf cyclus der natuur zichtbaar gemaakt wordt, Jan met zijn voortjagende wolkpartijen, Barts schilderkunst waar de heftige beweging soms vanaf spat. Niet voor niets zegt hij “Alles is al in beweging; ik hoop dat mijn schilderijen in alle rust op een mooie wand zullen hangen.”


Ineke schrijft: “Door mijn reis naar Palestina staat mijn werk dit jaar in het teken van de vluchtende mens, de verdrevene, de mens onderweg. Ik probeer in de portretten hun overleven in onvoorspelbare omstandigheden weer te geven. Moed, uithoudingsvermogen en ondanks alles ook  plezier en levenslust.  De portretten spreken voor zich.
Ard Hesselink
Bert Veeman
Zoals gezegd, de fotografen hadden het wat makkelijker; Bert, die zich concentreerde op sporen van beweging in landschap en bodemstructuur, groei in de plantenwereld en vastgelegde beweging bij mens en dier. Ard, die in zijn series ‘spoor, pad, weg’ en ‘hoofdweg’ op zoek ging naar de plekken waar de mens zich beweegt en naar de seizoensbewegingen op één daarvan.

Jente Bagchus
Jente zei: “Als Kunst bij iemand  iets teweeg kan brengen is er voor mij al heel wat in beweging gezet.” En in haar werk komt beweging vaak terug in organische vormen.   


In Mieke’s schilderijen ontwaren we o.a. de natuur in beweging zoals ze in dit stukje verwoordt:

Mieke van Es
water wiegelt
schittert, kabbelt,
knabbelt aan de kant,
blad dat ritselt, buigt,
vogel vleugel fladdert,
wolken drijven verder boven vee dat graast,
graan dat groeit,
een klaproos bloeit maar even
dan warrelt door hommels losgewoeld het bloemblad naar beneden. 

Ingrid Constance

Hans van Herwijnen 
 In Ingrids recente werk een spannende wisselwerking/ beweging tussen kleur en vorm terwijl haar project "Vliegende Tapijten" beweging tot uitdrukking brengt. Bij Hans wisselen abstracte verstilling en menselijke actie elkaar af; kijk maar: een voortrazende trein, een wapperende vlag, volkeren en de mensheid in beweging, door alle tijden heen. Het buitenobject "Grensgangers" is daarvan een voorbeeld.

Cilia de la Court
Wim Mulder
Cilia met, naast haar intense schilderijen ook de fascinerende klokken: stille getuigen van de voort-schrijdende tijd.  In Wims ontwerpen ontdekken we sierlijke lijnen en  geabstraheerde beweging. En is eigenlijk onderstaande schommelstoel, zeker nu hij tijdens de expositie uit zichzelf blijft schommelen, geen voorbeeld van kinetische kunst?

Ernst Kruit
In de perfecte rondingen van Ernsts beelden zijn het harde werk en de rondvliegende zweetdruppels die het de maker kostten nog compleet  invoelbaar. 
  
En zo heeft een ieder van ons toch zijn eigen band met "(Kunst) in Beweging" en zal het fascinerend zijn dat terug te vinden in de overzichtsexpositie.

Eindigen we met een gedicht van Jan, die zijn band met beweging treffend verwoordt in een gedicht bij één van zijn schilderijen:
golven
schuivende wolken
wuivend helmgras

rust in beweging

wind
bruisende branding
het gejuich van meeuwen

stilte gevat in geluidJan van Well